Audity + podpora nezávislého odborníka

Odborníci provedou na základě požadavku zadavatele audit kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií. Zaměří se na analýzu vytvořených metodik, postupů, předpisů v zařízení s návodem, jak v tvorbě postupovat. Zaměří se i
na přípravu na inspekci kvality poskytovaných služeb
s konkrétním návodem.


Audity v zařízeních sociální péče

  • Provedení auditu kvality včetně rozboru výsledků u jednotlivých kritérií
  • Analýza vytvořených metodik, postupů, předpisů v zařízeních s návodem, jak v tvorbě postupovat
  • Audit a pomoc při tvorbě individuálních plánů uživatelů v terénu s dotazy zaměstnanců
  • Plány osobního rozvoje zaměstnanců v terénu s dotazy zaměstnanců
  • Příprava na inspekci s návodem, jak postupovat
  • Tvorba dotazníků pro konkrétní zařízení, provedení dotazníkové metody, její vyhodnocení při zjišťování spokojenosti uživatelů, zaměstnanců a ostatních fyzických a právnických osob